Політика конфіденційності Eveline Cosmetics

У редакції від 05.09.2023.

 

Ця політика конфіденційності встановлює правила обробки даних Користувачів веб-сайту Eveline Cosmetics, доступного за адресою www.eveline.ua, та супутніх послуг, включаючи електронний магазин та інформаційний бюлетень, зокрема персональних даних, а також правила використання даних, що вводяться в термінальне обладнання Користувачів, загальновідомих як файли cookie.

Одночасно ця Політика конфіденційності відображає інформацію, яка вимагається відповідно до положень статті 13(1)-(2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту і Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних; (надалі — GDPR), а також приписів Закону України “Про захист персональних даних” (надалі — Закон).

 

1. Визначення

1.1 Наведені нижче терміни мають таке значення:

- Адміністратор (Контролер) даних  - означає особу, що визначає цілі та способи обробки персональних даних. Адміністратором (Контролером) даних є компанія Beauty Brands Ecommerce sp. z o. o. з місцезнаходженням за адресою: вул. Житня 19, 05-506 Лешновола, внесена до Національного судового реєстру Окружним судом міста Варшави у Варшаві, XIV Економічний відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000760609, статутний капітал: 5 000,00 ЗЛОТИХ, REGON: 381956358, NIP: 1231417982.  Адміністратор (Контролер) даних також є Володільцем персональних даних у розумінні положень статті 2 Закону.

- Обробник - означає особу, яка обробляє персональні дані від імені Контролера.

- Файли cookie - ІТ-дані, зокрема невеликі текстові файли, записані та збережені в термінальному обладнанні, які можуть бути прочитані після кожного підключення пристрою до Веб-сайту Eveline Cosmetics, що використовуються для забезпечення або полегшення доступу Користувача до Веб-сайту;

- Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої фізичної особи або фізичної особи, яка може бути ідентифікована на підставі цієї інформації, у значенні статті 4(1) Регламенту 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних; Офіційний вісник ЄС, серія L № 119, 4.5.2016, с. 1-88)

- Обліковий запис - послуга, що надається на Веб-сайті Eveline Cosmetics відповідно до Правил користування Веб-сайтом Eveline Cosmetics та Правил користування Інтернет-магазином Eveline Cosmetics, з якими можна ознайомитися в будь-який час за посиланням "Умови використання", розташованим у нижньому краю кожної підсторінки Інтернет-магазину Eveline Cosmetics;

 

- інформаційна розсилка - послуга, що надається на Сайті Eveline Cosmetics відповідно до Регламенту Сайту Eveline Cosmetics, доступного в будь-який час за посиланням під назвою "Умови використання", розташованим в нижньому краю кожної підсторінки Сайту Eveline Cosmetics;

 

 

- Інтернет-магазин Eveline Cosmetics, інтернет-магазин - послуга, що надається на Веб-сайті Eveline Cosmetics відповідно до Умов використання Веб-сайту Eveline Cosmetics та Умов використанняінтернет-магазину Eveline Cosmetics, з яким можна ознайомитися в будь-який час за посиланням "Умови використання", розташованим у нижньому краю кожної підсторінки Веб-сайту Eveline Cosmetics;

 

- Сторони – Адміністратор (Контролер) даних і Користувач;

 

- Сайт Eveline Cosmetics, Послуга - сукупність змінних послуг, що надаються в електронному вигляді за допомогою ІТ-інструменту, підключеного до мережі Інтернет, відповідно до цієї Політики конфіденційності та умов надання інших послуг, що надаються на Сайті за адресою www.eveline.ua, а також за допомогою посилань з інших областей мережі Інтернет, таких як, серед іншого, послуга Eveline Cosmetics eStore;

- кінцевий пристрій - електронний пристрій, такий як, зокрема, комп'ютерний набір або мобільний телефон, за допомогою якого Користувач отримує доступ до Веб-сайту;

- Сервіс Eveline Cosmetics, Послуга - сукупність змінних послуг, що надаються за допомогою комп'ютерного засобу, підключеного до мережі Інтернет, в електронному вигляді, відповідно до цієї Політики конфіденційності і умов надання інших послуг, що надаються на Сайті, доступних в будь-який час за посиланням під назвою "Умови користування", розташованим в нижньому краю кожної підсторінки Сервісу Eveline Cosmetics, за інтернет-адресою www.eveline.ua, а також за посиланнями з інших частин Інтернету, таких як, зокрема, загальний інформаційний сервіс, що стосується діяльності Постачальника послуг, сервіс Облікового запису, що ведеться на Сайті, сервіс Електронного магазину, сервіс розсилки новин та інші інформаційно-комунікаційні сервіси.

- Термінальний пристрій - електронний пристрій, такий як, зокрема, комп'ютер або мобільний телефон, за допомогою якого Користувач отримує доступ до Веб-сайту Eveline Cosmetics та користується ним;

- Користувач - будь-яка особа, яка будь-яким чином використовує Сайт Eveline Cosmetics, в тому числі в якості Покупця Інтернет-магазину Eveline Cosmetics;

 

2. Загальні принципи обробки даних

2.1 Адміністратор (Контролер) даних повністю поважає право на недоторканність приватного життя, включаючи право Користувачів на самостійне визначення персональних даних, які стосуються кожного з них. Мета Постачальника послуг полягає в тому, щоб Користувач був максимально задоволений використанням Сайту Eveline Cosmetics і послуг, що надаються на ньому, з найменшим можливим втручанням в його/її сферу приватного життя, і цим цілям служить обробка персональних даних Адміністратором (Контролером) даних, детальні принципи якої включені в цей документ.

2.2 Адміністратор (Контролер)  даних обробляє на веб-сайті Eveline Cosmetics дані, надані Користувачами на підставі Умов користування та регламентів інших послуг, що надаються на веб-сайті, включаючи Умови використання електронного магазину, які, залежно від їх характеристик, є або персональними даними, або даними неособистого характеру. Дані, що обробляються Адміністратором (Контролером), надані Користувачем Сервісу, незалежно від їх характеру, зберігаються конфіденційно і захищені від несанкціонованого доступу третіх осіб відповідно до вищезазначених нормативних актів та обов'язкових положень законодавства.

2.3 Адміністратором (Контролером) даних, наданих Користувачами Веб-сайту, є компанія Beauty Brands Ecommerce sp. z o.o. з місцезнаходженням за адресою: Żytnia 19, 05-506 Lesznowola, внесена до Національного судового реєстру Окружним судом столичного міста Варшави у Варшаві, XIV Господарський відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000760609, статутний капітал: 5 000,00 ЗЛОТИХ, REGON: 381956358, NIP: 1231417982;

2.4 Адміністратор (Контролер) призначив відповідального за захист даних, до якого можна звернутися з усіх питань, що стосуються захисту персональних даних, написавши на електронну адресу iod@m3mcom.pl або на поштову адресу, зазначену в п. 2.3 вище.;

2.5 Персональні дані, зібрані Адміністратором (Контролером) даних, обробляються відповідно до положень законодавства про захист даних, зокрема положень Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних), Закону, а також польських нормативних актів, виданих у зв'язку з GDPR, в тому числі положень Закону від 10 травня 2018 року Про захист персональних даних (Законодавчий вісник за 2018 рік, поз. 1000). Адміністратор (Контролер) даних зобов'язаний зберігати конфіденційність персональних даних та захищати їх від несанкціонованого доступу третіх осіб відповідно до положень вищезазначених правових актів

2.5 В ході своєї діяльності Адміністратор (Контролер) збирає та обробляє персональні дані на наступних правових підставах:

  1. на підставі згоди суб'єкта персональних даних на обробку таких даних у          зв'язку з наданням послуг на Сайті Eveline Cosmetics (правова підстава ст. 6 ч. 1 п. "а" GDPR)

  2. з метою виконання договорів, укладених Адміністратором (Контролером) з Користувачами декларації про надання послуг на Сайті Eveline Cosmetics і договорів купівлі-продажу продукції в Інтернет-магазині Eveline Cosmetics, а також з постачальниками ІТ-послуг з обслуговування Сайту Eveline Cosmetics та іншими суб'єктами, що здійснюють діяльність на виконання цих договорів (правова підстава: ст. 6 ч. 1 п. "b" GDPR);

  3. з метою виконання юридичних зобов'язань Адміністратора (Контролера), зокрема зобов'язань щодо фінансової звітності та зобов'язань, пов'язаних із пред'явленням або можливістю пред'явлення цивільно-правових претензій, кримінальної або адміністративної відповідальності Адміністратором, Користувачем або третіми особами (правова підстава: стаття 6(1)(c) GDPR);

  4. на підставі законного інтересу Адміністратора (Контролера), що полягає в маркетингу пропонованих продуктів і послуг, у тому числі з використанням механізмів сповіщення WebPush (без необхідності отримання додаткових даних), а також у встановленні, захисті та розслідуванні потенційних претензій (правова підстава: стаття 6(1)(f) GDPR);

  5. якщо Користувач дав згоду на отримання комерційної інформації з метою реклами та просування продукції Eveline Cosmetics (правова підстава: стаття 10 USUDE та стаття 172 PT).

 

2.6 Обробка персональних даних Користувачів здійснюється на добровільній основі, однак, в залежності від обставин, відмова Користувача надати такі дані Адміністратору (Контролеру) або прохання видалити такі дані може перешкодити Адміністратору (Контролеру) надати послугу, доставити Продукцію або зв'язатися з Користувачем. У цих випадках Користувач зобов'язаний надати Адміністратору, який діє у власних інтересах, необхідні дані, і при цьому дані, які є правдивими, формально правильними, повними та адекватними ситуації.

2.7 Кожен Користувач має право, відповідно до принципів, викладених у законодавстві про захист персональних даних, і в обсязі, передбаченому в ньому, на доступ до своїх персональних даних, право на виправлення/виправлення, видалення або обмеження обробки таких даних і право на перенесення таких даних, а також право на відкликання згоди в будь-який час без шкоди для законності обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.

2.8 Користувач має право подати скаргу, пов'язану з обробкою його персональних даних Адміністратором (Контролером), до Голови Управління з питань захисту персональних даних.

2.9 Персональні дані обробляються не довше, ніж, відповідно, до досягнення цілей, переслідуваних Адміністратором як контролером даних, пов'язаних з обробкою певних даних, до закінчення строків давності, пов'язаних з договором, з яким пов'язана обробка персональних даних, або пов'язаних з обмеженням зобов'язань, що випливають із закону, або до відкликання згоди на обробку персональних даних, у випадках, коли така згода була надана.

2.10 Персональні дані Користувачів обробляються самим Адміністратором (Контролером) і можуть бути передані одержувачам (обробникам), з якими Адміністратор (Контролер) уклав договори про доручення обробки персональних даних. Такими одержувачами можуть бути, зокрема:

а) постачальнику послуг хостингу, тобто зберігання даних Сайту Eveline Cosmetics і забезпечення його обслуговування;

б) постачальникам інструментів для аналізу трафіку на Сайті, для маркетингової діяльності на Сайті та для надсилання інформаційних бюлетенів;

в) у випадку здійснення Користувачами покупок через Інтернет-магазин Eveline Cosmetics, в залежності від обраної Користувачем моделі покупки:

- обраним Користувачами операторам поштових та кур'єрських служб, які здійснюють доставку замовлень з інтернет-магазину;

- обраним Користувачами операторам платіжних систем;

- суб'єктам, що здійснюють відправку електронних повідомлень, пов'язаних з доставкою Замовлень.

Відповідно до положень статей 11 та 14 Закону, Користувач, використовуючи Сайт Інтернет-магазину Контролера за його призначенням та/або замовляючи відповідні послуги Контролера, підтверджує надання Контролеру своєї добровільної згоди на обробку та поширення (передачу третім особам) персональних даних, зазначених у цій Політиці конфіденційності, в цілях забезпечення функціонування Сайту, з метою реалізації для Користувача функцій Сайту, пов'язаних сервісів та послуг.

2.11. Персональні дані Користувачів не передаються за межі Європейського Союзу, а також не передаються міжнародним організаціям.

2.12. Поведінка Користувачів на Сайті і їх купівельні переваги вивчаються з метою адаптації пропозицій послуг і продуктів, доступних на Сайті Eveline Cosmetics, до актуальних потреб Користувачів, які з часом змінюються. Користувач, відповідно до повідомлень, що з'являються на Сайті Eveline Cosmetics, може в будь-який момент заперечити проти такого використання його/її даних.

 

2.13. З Адміністратором (Контролером) даних можна зв'язатися:

- листом на адресу: Beauty Brand Ecommerce sp. z o. o., ul. Żytnia 19, 05-506 Lesznowola.

- електронною поштою на адресу: info.ua@eveline.eu .

- за допомогою форми, доступної в будь-який час за посиланням "Контактна форма", розташованої в нижньому краю кожної підсторінки інтернет-магазину Eveline Cosmetics.

3. Обліковий запис та здійснення покупок в інтернет-магазині з використанням Облікового запису.

3.1 Адміністратор (Контролер) надає Користувачам послугу "Обліковий запис" відповідно до Умов надання послуг та Умов користування інтернет-магазину. Користувач, який замовляє послугу, надає Адміністратору (Контролеру) шляхом активації шлюзу "Створення облікового запису" дані, необхідні для укладення договорів купівлі-продажу в інтернет-магазині Eveline Cosmetics, а саме: своє ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та адресу для листування. Ці дані потім будуть оброблятися для виконання договорів купівлі-продажу Продуктів Користувачеві в інтернет-магазині Eveline Cosmetics, їх доставки Користувачеві і розрахунків між Сторонами по ним, включаючи оформлення Адміністратором (Контролером))і подальшу обробку пов'язаних з ними документів.

 

3.2. Користувач може добровільно, відповідно до власного свідомого, конкретного і недвозначного рішення, при створенні Облікового запису або в подальшому вносити в Обліковий запис на вимогу Адміністратора (Контролера) додаткові дані, такі як, зокрема, дата народження, інформація про ознаки, що мають відношення до вибору косметичної продукції, такі як тип шкіри, колір волосся, колір очей, бажані кольори одягу, стиль одягу, щоб Адміністратор (Контролер) міг відібрати комерційну інформацію, що представляє особливий інтерес для Користувача, і відправити її Користувачеві, а також висловити згоду, в розумінні ст. 7 GDPR, на використання зазначених даних для цієї мети.

3.3 Користувач може в будь-який момент відкликати надану згоду і самостійно видалити певні дані з Облікового запису або змінити їх і затвердити ці зміни, активувавши кнопку "Зберегти зміни", із застереженням, що видалення з Облікового запису будь-яких даних, необхідних для виконання договору купівлі-продажу в інтернет-магазині Eveline Cosmetics, рівнозначно заяві Користувача про видалення Облікового запису.

3.4 Договір про надання послуги "Обліковий запис" може бути розірваний Користувачем у будь-який час з попередженням за 14 днів шляхом активації команди "Видалити обліковий запис", доступної Користувачеві в Особистому кабінеті, доступному після входу в Обліковий запис, або шляхом подання Продавцю заяви про відмову від послуги за формою, доступною в будь-який час за посиланням "Контактна форма", розташованим у нижньому краю кожної підсторінки інтернет-магазину Eveline Cosmetics.

4. Здійснення покупок в інтернет-магазині без наявності Облікового запису

4.1 Адміністратор (Контролер) дозволяє Користувачам здійснювати покупки в інтернет-магазині Eveline Cosmetics без використання Облікового запису за умови, що Користувач надає Адміністратору дані, необхідні для виконання договору купівлі-продажу, а саме: ім'я, адресу електронної пошти та поштову адресу.

4.2 Дані Користувача, надані на умовах, описаних у пункті вище, обробляються Адміністратором (Контролером) відповідно до окремих положень цієї Політики конфіденційності.

 

5. Розсилка новин

5.1 Адміністратор (Контролер) надає Користувачам послугу розсилки новин відповідно до Умов надання послуг. Користувач, який замовляє послугу:

- надає Адміністратору (Контролеру) свою адресу електронної пошти, активувавши шлюз "Підписатися на розсилку новин", тим самим даючи згоду на відправку інформаційного бюлетеня на вказану адресу електронної пошти, або

- підписується на послугу розсилки новин, активувавши доступ до неї через Акаунт за допомогою адреси електронної пошти, що зберігається в Акаунті.

5.2 Користувач може в будь-який час відмовитися від розсилки новин за допомогою посилання на відписку в кінці кожного надісланого повідомлення або в Акаунті.

Користувач може відмовитися від розсилки в будь-який момент в Акаунті або при використанні сервісу Акаунта, передбаченого Умовами використання інтернет-магазину Eveline Cosmetics, знявши галочку у відповідному полі форми і активувавши команду "Зберегти".

 

6. Інші послуги, що надаються на Сайті

6.1 Адміністратор (Контролер) може обробляти персональні дані Користувачів з метою проведення програм лояльності, конкурсів та інших подібних форм маркетингу товарів і послуг, що проводяться час від часу самостійно на підставі законного інтересу Адміністратора (Контролера) (правова підстава ст. 6.1.f GDPR) або у співпраці з іншими суб'єктами, після інформування Користувачів про них шляхом запрошення їх до участі та надання згоди на обробку їхніх персональних даних для цієї мети.

7. Файли cookie

7.1 Файли cookie, які використовує Адміністратор (Контролер), є безпечними для термінального обладнання Користувачів; зокрема, віруси або інше небажане програмне забезпечення чи дані не можуть потрапити на термінальне обладнання таким чином. Ці файли дозволяють ідентифікувати програмне забезпечення, яке використовує Користувач, і адаптувати веб-сайт Eveline Cosmetics, в межах технічних можливостей, доступних в цій області, до індивідуальних потреб кожного Користувача. Файли cookie зазвичай містять інформацію про ім'я домену, з якого вони походять, час їх зберігання на Пристрої та присвоєні значення інших даних.

7.2 Адміністратор (Контролер) використовує два типи файлів cookie:

- сесійні файли cookie: вони зберігаються на кінцевому пристрої і залишаються там до кінця даної сесії браузера, після чого вони назавжди видаляються з пам'яті пристрою. Механізм роботи сесійних файлів cookie не дозволяє витягти з термінального обладнання будь-які персональні дані або будь-яку конфіденційну інформацію

- постійні файли cookie: зберігаються на термінальному обладнанні і залишаються там до моменту їх видалення. Вони не видаляються з термінального обладнання після завершення сеансу браузера або вимкнення термінального обладнання. Механізм постійних файлів cookie не дозволяє отримати з термінального обладнання будь-які персональні дані або конфіденційну інформацію.

 

7.3 Користувач може обмежити або навіть відключити можливість впровадження файлів cookie на свій кінцевий пристрій. В такому випадку використання Сайту Eveline Cosmetics, в тому числі Інтернет-магазину Eveline Cosmetics, буде можливим в обсязі, відмінному від функціональних можливостей Сайту та Інтернет-магазину, які за своєю природою вимагають використання файлів cookie.

 

7.4 Адміністратор (Контролер) використовує власні файли cookie для наступних цілей:

a) конфігурація Веб-сайту - зокрема, адаптація змісту сторінок Веб-сайту до уподобань Користувача; оптимізація відображення цих сторінок відповідно до індивідуальних потреб Користувача; запам'ятовування обраних Користувачем налаштувань і персоналізація інтерфейсу Користувача, наприклад, щодо обраної мови або місця проживання, запам'ятовування історії відвіданих сторінок Веб-сайту, розміру шрифту, налаштувань сторінок і т.п;

 

b) аутентифікація та підтримка сеансу Користувача на Сайті, зокрема підтримка сеансу Користувача Сайту (після входу в систему), завдяки чому йому не потрібно повторно вводити свій логін і пароль на кожній підсторінці Сайту;

c) здійснення процесів, необхідних для повної функціональності сторінок Сайту, зокрема пристосування змісту сторінок до уподобань Користувача та оптимізації використання цих сторінок Сайту;

d) запам'ятовування місцезнаходження Користувача - для забезпечення правильної конфігурації окремих функцій Сервісу, зокрема коригування інформації, що надається Користувачеві щодо його/її місцезнаходження;

e) аналіз і дослідження, а також аудит аудиторії - з метою створення анонімних статистичних даних, які допомагають зрозуміти, як Користувачі використовують сторінки Сайту, що дозволяє постійно вдосконалювати архітектуру та зміст Сайту;

f) для забезпечення безпеки та надійності Веб-сайту - зокрема, для забезпечення того, щоб певна інформація оброблялася адекватно меті, для якої вона була зібрана.

7.5 Користувач може самостійно і в будь-який час змінювати налаштування свого інтернет-браузера щодо файлів cookie, визначаючи умови зберігання і доступу до цих файлів з боку кінцевого пристрою. Ці налаштування можуть бути змінені, зокрема, таким чином, щоб заблокувати автоматичну обробку файлів cookie в налаштуваннях інтернет-браузера або інформувати про кожне введення файлів cookie на кінцевий пристрій.  Детальна інформація про можливість і способи обробки файлів cookie доступна в налаштуваннях вашого програмного забезпечення (інтернет-браузера).

7.6 Користувач може в будь-який момент видалити файли cookie зі свого кінцевого пристрою за допомогою доступних функцій інтернет-браузера, який він використовує.