Умови користування інтернет-магазином Eveline Cosmetics

У редакції від 5.09.2023.

 

 

Ці Умови користування встановлюють детальні правила користування інтернет-магазином Eveline Cosmetics (Eveline Cosmetics eStore), доступним за адресою www.eveline.ua, включаючи, зокрема, умови оформлення замовлень на Товари, доступні в інтернет-магазині, правила доставки замовлених Товарів Клієнту, способи та терміни оплати цін на ці Товари, права Клієнта, пов'язані з відмовою від договору, а також правила подачі скарг.

 

Інтернет-магазин Eveline Cosmetics є частиною онлайн-сервісу Eveline Cosmetics і до послуг, що надаються в ньому, застосовуються Правила користування сайтом Eveline Cosmetics, якщо інше не передбачено цими Умовами користування, доступними в будь-який час за посиланням "Умови користування ", розташованим в нижньому краю кожної підсторінки інтернет-магазину Eveline Cosmetics.

 

 1. Визначення
 2. Загальні положення
 3. Загальні положення та технічні умови надання послуг в Інтернет-магазині
 4. Обліковий запис покупця
 5. Розміщення, зміна та обробка замовлень
 6. Ціни, вартість та способи оплати Замовлень
 7. Доставка Замовлень
 8. Анулювання Замовлення та відмова від договору
 9. Рекламації
 10. Відгуки про товар
 11. Політика конфіденційності
 12. Відповідальність
 13. Прикінцеві положення

 

1. Визначення

 

1.1 Нижче наведені терміни означають

 

- Адреса доставки — поштова адреса місця, розташованого на території України, включаючи номер поштової скриньки або ідентифікаційні дані автоматичного поштового термінала (так званого посилкового автомата), здатного приймати Замовлення відповідно до Умов користування;

 

- Ціна Продукту (Товару) - вартість Продукту, виражена в українській гривні , включаючи ПДВ, без урахування додаткових витрат, пов'язаних з процесом покупки, в тому числі витрат на доставку Продукту;

 

- Інформація про замовлення - інформація про замовлення, розміщене Клієнтом, що містить детальну інформацію про замовлення, зокрема перелік, кількість одиниць, опис замовленої Продукції та інформацію про ціни на Продукцію;

 

- Клієнт - Користувач сайту Eveline Cosmetics, який має намір придбати та купує Продукти в інтернет-магазині Eveline Cosmetics, який є фізичною особою з повною дієздатністю, а у випадках, передбачених правозастосовним законодавством, фізичною особою з обмеженою дієздатністю, або юридичною особою;

 

- Покупець - Клієнт, який є фізичною особою, що користується послугами електронного магазину і здійснює з Продавцем законну операцію купівлі-продажу Продуктів, не пов'язану безпосередньо з його господарською або професійною діяльністю;

 

- Обліковий запис — збережена в ресурсі інтернет-магазину сукупність наданих Клієнтом даних, зокрема даних про нього, його Замовленнях, способах їх доставки та оплати, що дозволяє і полегшує використання інтернет-магазину Клієнтом, при цьому розміщення Замовлень і здійснення покупок в інтернет-магазині можливе також без облікового запису, згідно з відповідними положеннями Умов;

 

- Вартість доставки — витрати, понесені Покупцем за доставку Замовлення на вказану Покупцем адресу доставки;

 

- Загальна вартість Замовлення — витрати, понесені Покупцем, що складаються із загальної вартості замовлених Продуктів, вартості їх доставки та вартості додаткових послуг, наприклад, декоративної упаковки, пов'язаних із Замовленням;

 

- Кошик - функція інтернет-магазину Eveline Cosmetics, що дозволяє Клієнту встановлювати та змінювати дані, пов'язані із Замовленням, зокрема, вид і кількість Товарів, дані для розрахунку за покупку і дані для доставки;

 

- Думка про товар – оцінка Продукту, висловлена Покупцем, шляхом присвоєння балів Продукту за певною шкалою або шляхом опису досвіду, пов'язаного з Продуктом, яку Продавець може поширювати відповідно до положень Умов користування Вебсайт та Інтернет-магазину Eveline Cosmetics;

 

- Продукт - продукція, доступна в інтернет-магазині Eveline Cosmetics, яку Покупець може за допомогою інтернет-магазину переглянути та ознайомитися з нею, на яку Покупець може оформити Замовлення і згодом придбати її відповідно до цих Умов;

 

- Умови користування ці Умови користування, включаючи окремі документи, на які є посилання в Умовах користування;

 

- Сервіс Eveline Cosmetics - сукупність змінних послуг, що надаються з використанням комп'ютерного засобу, підключеного до мережі Інтернет, в електронному вигляді, відповідно до цих Умов користування та правил користування іншими послугами, що надаються на Сервісі, доступних у будь-який час за посиланням під назвою "Умови користування", розташованим у нижньому краї кожної підсторінки Сервісу Eveline Cosmetics, за інтернет-адресою www.eveline.ua, а також за посиланнями з інших областей мережі Інтернет, таких як, зокрема, "Eveline Cosmetics".

 

 

- Eveline Cosmetics eStore - послуга, що надається Продавцем, і одночасно ІТ-інструмент, підключений до Інтернету, доступний на умовах цих Умов користування та Умов користування веб-сайту Eveline Cosmetics, доступного в будь-який час за посиланням під заголовком "Умови користування", розташованим в нижньому краї кожної підсторінки Eveline Cosmetics eStore, за адресою веб-сайту www.eveline.ua, а також за посиланнями з інших частин Інтернету, за допомогою якого Продавець дозволяє Клієнтам розміщувати замовлення на Продукти та купувати Продукти;

 

- Продавець — компанія Beauty Brands Ecommerce sp. z o. o., що управляє Інтернет-магазином Eveline Cosmetics з місцезнаходженням за адресою: вул. Житня 19, 05-506 Лешновола, внесена до Національного судового реєстру Окружним судом столичного міста Варшави у Варшаві, 14-й Господарський відділ Національного судового реєстру під KRS № 0000760609, статутний капітал: 5000 ЗЛОТИХ, REGON: 381956358, NIP: 1231417982;

 

- Сторони — Продавець і Покупець;

 

- Замовлення — волевиявлення, складене Покупцем на підставі інформації, що міститься в інтернет-магазині Eveline Cosmetics, і відправлене Продавцю за допомогою інтернет-магазину Eveline Cosmetics, спрямоване на укладення договору купівлі-продажу і містить перелік Продуктів, які Покупець бажає придбати за допомогою інтернет-магазину Eveline Cosmetics.

 

2. Загальні положення

 

2.1 Ці Умови користування встановлюють правила використання Покупцями інтернет-магазину Eveline Cosmetics, який є спеціальним сервісом, що надається на Сайті Eveline Cosmetics. Використання сервісу інтернет-магазину регулюється цими Умовами користування, а також загальними правилами надання послуг на Сайті Eveline Cosmetics, викладеними в Умовах користування Сайту Eveline Cosmetics.

 

2.2 Матеріали Сайту Eveline Cosmetics, такі як, серед іншого, назва Сайту, товарні знаки та інші розпізнавальні знаки, що розкриваються в ньому, програмне забезпечення і база даних Сайту, які стали доступними Користувачам у вигляді Сайту або за допомогою Сайту, є об'єктом правового захисту; правила їх використання викладені в розділі VI Умов використання Сайту Eveline Cosmetics.

 

2.3 Початок користування Інтернет-магазином Eveline Cosmetics означає кожен раз згоду Покупця з правилами, викладеними в цих Умовах, а також загальними правилами надання послуг на Сайті Eveline Cosmetics, викладеними в Правилах користування Сайтом Eveline Cosmetics.

 

2.4 Особи, які використовують інтернет-магазин Eveline Cosmetics, можуть в будь-який час отримати доступ до цих Умов користування та Умов користування сайтом Eveline Cosmetics, перейшовши за посиланням "Умови користування", розташованим в нижньому краю кожної підсторінки інтернет-магазину Eveline Cosmetics, і зробити їх роздруківку.

 

2.5 Положення цих Умов можуть бути змінені відповідно до положень Глави XIII Умов.

 

3. Загальні принципи та технічні умови надання послуг в Інтернет-магазині

 

3.1 Покупці можуть використовувати Інтернет-магазин Eveline Cosmetics як загальний інформаційний сервіс, що надається на Веб-сайті Eveline Cosmetics, без оформлення замовлень або здійснення покупок Продуктів, зокрема для ознайомлення з Продуктами через Інтернет-магазин, для того, щоб поставити запитання персоналу Інтернет-магазину, а також тимчасово, на час сеансу роботи з Інтернет-магазином, зберігати обрані ними Продукти у вкладці "Список бажань". Умови такого використання викладені в Умовах користування сайтом Eveline Cosmetics.

 

3.2 Клієнти можуть розміщувати Замовлення та здійснювати покупки Продукції в інтернет-магазині шляхом створення Облікового запису та багаторазового використання даних, що зберігаються в Обліковому записі, або без створення Облікового запису, зокрема, якщо вони передбачають, що покупка, яку вони здійснюють, має одноразовий характер. У будь-якому випадку Клієнт зобов'язаний надати Продавцю правдиві, правильні, повні та адекватні дані, необхідні для оформлення Замовлення та здійснення покупки, а також підтвердити, що він ознайомлений з цими Умовами та Умовами користування сайтом Eveline Cosmetics і зобов'язується дотримуватися їх положень.

 

3.3 Продавець докладає всіх зусиль для забезпечення належного захисту всієї інформації, в тому числі персональних даних, наданої Покупцем інтернет-магазину, щоб зробити використання Покупцем інтернет-магазину безпечним; однак Продавець звертає увагу на те, що кожен Покупець самостійно несе відповідальність за збереження в таємниці даних, які він використовує для доступу до інтернет-магазину (зокрема, відповідних імен та паролів Покупця), і будь-яке розголошення цих даних в Інтернеті відбувається на власний ризик Покупця і може дозволити іншим особам використовувати ці дані в небажаний для Покупця спосіб.

 

3.4 Використання електронного магазину в повному обсязі та із забезпеченням належної безпеки використання, безперебійності обробки даних, що відбуваються на Сайті, і точності представлення текстових і графічних елементів Сайту можливе за умови, що термінальне обладнання, телекомунікаційна та інформаційна система, що використовується Клієнтом, відповідає мінімальним технічним вимогам, зазначеним у розділі III Регламенту інтернет-сайту Eveline Cosmetics. III Умов використання сайту Eveline Cosmetics, а також наявність адреси електронної пошти, а у випадку Покупців, які користуються Електронним магазином і здійснюють покупки з використанням Облікового запису, також унікального імені Покупця та унікального пароля до Облікового запису, що складається щонайменше з 8 символів, у тому числі щонайменше однієї малої та щонайменше однієї великої літери та щонайменше однієї цифри або спеціального символу. Продавець рекомендує змінювати цей пароль щонайменше кожні 30 днів.

 

4. Обліковий запис Клієнта

 

4.1 Продавець надає Покупцям послугу Облікового запису, яка полягає у наданні Покупцям на безоплатній основі на невизначений строк ІТ-інструментів та дискового простору, функціонально пов'язаних з Веб-сайтом Eveline Cosmetics, для того, щоб кожен Покупець міг зберігати свої персональні та інші дані та використовувати їх у зв'язку з іншими послугами, що надаються на Веб-сайті Eveline Cosmetics, включаючи розміщення Замовлень та здійснення покупок товарів в Інтернет-магазині Eveline Cosmetics.

 

4.2 Створення Облікового запису в інтернет-магазині полягає у внесенні Покупцем своїх даних у відповідні поля передбаченої для цього форми, включаючи ім'я та прізвище, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також надання унікального імені клієнта та пароля до Облікового запису, які будуть використовуватися Покупцем для багаторазового доступу до Облікового запису. Клієнт, який створив Обліковий запис, може розмістити Замовлення, увійшовши до свого Облікового запису, що передбачає введення свого імені та пароля окремо у відповідні поля та активацію шлюзу для входу в систему.

 

4.3 Договір про надання послуги Облікового запису може бути розірваний Покупцем у будь-який час з 14-денним попередженням шляхом активації команди "Видалити обліковий запис", доступної Покупцеві в Особистому кабінеті, доступному після входу в Обліковий запис, або шляхом подання Продавцю заяви про відмову від послуги за допомогою форми, доступної в будь-який час за посиланням "Контактна форма", розміщеним тут: форма відмови від послуги

 

4.4 Продавець не перевіряє правдивість, правильність або адекватність даних, наданих Клієнтом в Обліковому записі, зокрема, чи є Клієнт тією особою, за яку він себе видає. Однак, з метою запобігання можливим зловживанням і перебоям у роботі Інтернет-магазину в цій ситуації, Продавець встановлює наступне:

- Покупець може мати тільки один Обліковий запис в електронному магазині. Якщо Продавець отримає достовірну інформацію про те, що у Покупця є більше одного Облікового запису в електронному магазині, Продавець може вимагати від Покупця вказати один з його Облікових записів, а інші видалити.

- Якщо Продавець отримає достовірну інформацію про те, що Покупець не є тією особою, за яку себе видає, а також інформацію про те, що замовлення не було оформлено відповідно до закону або цих Умов використання, замовлені Продукти були доставлені особі, яка цього не бажала, або що Покупець є особою, яка не має повної або, у дозволених законом випадках, обмеженої дієздатності, Продавець може звернутися до Покупця з проханням підтвердити свою особу і надати пояснення.

 

4.5 Після ознайомлення з інформацією, наданою Клієнтом відповідно до вищевказаного пункту, Продавець може на підставі цієї інформації діяти відповідно до законодавства та цих Умов, зокрема, може негайно розірвати Договір про надання Клієнту послуги Облікового запису, відмовитися від прийняття подальших Замовлень, а також зробити дані Клієнта доступними третім особам з метою пред'явлення цими особами претензій до Клієнта.

 

4.6 Продавець також має право розірвати договір про надання Клієнту послуг і відмовитися від прийняття подальших Замовлень, якщо Клієнт двічі з інтервалом не менше 3 днів не відповів на адресований йому запит Продавця на адресу електронної пошти Клієнта, а також якщо надані Клієнтом дані згодом виявляться недостовірними.

 

4.7 Продавець може з поважних причин, таких як обмеження, зміна або призупинення надання послуг інтернет-магазину Eveline Cosmetics або невикористання Облікового запису, під яким розуміється констатована відсутність входу в Обліковий запис протягом останніх щонайменше 180 днів, розірвати Договір про надання Покупцеві послуги Облікового запису протягом 14 днів.

 

5. Розміщення, зміна та виконання Замовлення

 

5.1 Покупець може розміщувати Замовлення та здійснювати купівлю Продукції, увійшовши до Акаунта та використовуючи дані, що зберігаються в ньому, або вводячи дані, необхідні для розміщення Замовлення та здійснення купівлі Продукції в інтернет-магазині Eveline Cosmetics для одноразового використання.

5.2 Оформлення Замовлення Покупцем охоплює:

 

- вибір (відмітку)Продукту, доступного в інтернет-магазині Eveline Cosmetics, в придбанні якого Покупець зацікавлений;

- активацію команди "Додати в кошик", доступної в інтернет-магазині разом з цим Продуктом;

- визначення кількості одиниць кожного замовленого Продукту, при цьому, за відсутності іншого рішення Покупця, за замовчуванням вважається, що ця кількість дорівнює "1"

- вибір місця доставки Замовлення та способу оплати;

- згода Покупця з принципами, викладеними в цих Умовах та Умовах користування сайтом Eveline Cosmetics;

- направлення Покупцем Продавцю оферти на придбання Замовлення, поєднаної із зобов'язанням Покупця оплатити повну вартість Замовлення шляхом активації команди "Замовити та оплатити";

- оплата загальної вартості Замовлення Продавцю.

 

5.3 Під час оформлення Замовлення Покупець інформується про наступні кроки, які необхідно зробити для оформлення Замовлення, в тому числі про способи оплати та доставки Замовлення. Клієнту надається команда "Замовити та оплатити" разом з усіма відповідними умовами Замовлення, що відображаються на екрані термінального пристрою, включаючи, зокрема, деталі замовлених Продуктів, їх ціни та загальну вартість Замовлення, спосіб оплати та спосіб доставки Замовлення.

 

5.4 На адресу електронної пошти Покупця надсилається повідомлення про Замовлення. Це повідомлення є лише підтвердженням того, що Замовлення вже успішно оформлене Клієнтом і що воно буде виконане відповідно до наявних на складі Продавця запасів.

 

5.5 Інформація про Продукцію, представлена в інтернет-магазині Eveline Cosmetics, не є офертою, а є запрошенням зробити оферту, в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, і Покупець, оформляючи Замовлення, направляє Продавцю пропозицію про придбання Товарів, сформульовану на підставі інформації, представленої в інтернет-магазині Eveline Cosmetics. Продавець докладає зусиль, але не гарантує, що Продукти, представлені в Інтернет-магазині як доступні для придбання, будуть доступні в будь-який час на вимогу Покупця, а також докладає зусиль, але не гарантує, що на Продукти, які відсутні в Інтернет-магазині, неможливо оформити Замовлення і які не представлені в Інтернет-магазині таким чином.

 

5.6 Якщо під час виконання Замовлення виявиться, що деякі із замовлених Клієнтом Продуктів тимчасово відсутні в інтернет-магазині Eveline Cosmetics, Продавець зв'яжеться з Клієнтом, щоб отримати його згоду на постачання йому цих Продуктів пізніше; після цього Клієнт може відмовитися від Замовлення в повному обсязі або погодитися на постачання йому неповного Замовлення, погодившись на постачання йому частини Замовлення, що залишилася, пізніше. У разі відсутності заяви Покупця на адресу Продавця протягом 24 годин, вважається, що Покупець повністю анулював Замовлення. Якщо всі або деякі з Товарів, на які Клієнт розмістив Замовлення, виявляються постійно недоступними в електронному магазині, Замовлення анулюється повністю або у відповідній частині. У вищеописаних випадках Продавець відшкодує Клієнту відповідно ціну відсутніх Товарів і вартість доставки Замовлення або загальну вартість доставки Замовлення, включаючи попередній перерахунок вартості доставки Замовлення відповідно до його зменшеної ваги та/або обсягу.

 

5.7 Після того, як Замовлення буде оформлене відповідно до вищезазначених положень цих Умов користування та відправлене Клієнту, Продавець надішле Клієнту електронне повідомлення під назвою "Інформація про відправлення". Це повідомлення є підтвердженням всіх істотних елементів Замовлення, і як тільки це повідомлення буде передано в поштову систему Клієнта, щоб Клієнт міг прочитати його зміст, договір купівлі-продажу Продукції, що охоплюється Замовленням, вважається укладеним. До тих пір, поки Продавець не підтвердить Замовлення Клієнту в порядку, описаному в цьому документі, Продавець не зобов'язаний доставляти Продукти Клієнту.

 

5.8 До моменту отримання Клієнтом електронного повідомлення, про яке йдеться в попередньому пункті, Замовлення, розміщене Клієнтом, є пропозицією про покупку Продукції, сформульованою на основі інформації, представленої в електронному магазині. До моменту відправлення цього повідомлення Покупець може подати Продавцю заяву про відкликання цієї пропозиції.

 

5.9 Замовлення доставляються, відповідно до положень цих Умов користування, до місць, розташованих на території України.

 

6. Ціни, вартість та способи оплати Замовлень

 

6.1 Ціни на Товари, представлені в Інтернет-магазині Eveline Cosmetics, включають всі податки, в тому числі ПДВ, але не включають додаткові витрати на Замовлення, в тому числі витрати на доставку, як зазначено в Умовах користування.

 

6.2 Ціни на Продукти вказані в українській гривні

 

6.3 Покупець оплачує вартість Продукту, яка відображається як ціна товару в кошику в момент оформлення Покупцем Замовлення. Інформація про загальну вартість Замовлення та ціни на його окремі складові, спосіб доставки та спосіб оплати надається Клієнту перед тим, як Клієнт оформить Замовлення.

 

6.4 Загальна вартість Замовлення може бути змінена в разі внесення змін до Замовлення відповідно до п. 5.6 Умов користування, тобто коли Покупець погодився придбати лише частину Замовлення. У цій ситуації загальна вартість Замовлення включає в себе загальну ціну Продуктів частини Замовлення, що залишилася, а також відповідну вартість доставки.

 

6.5 Продавець може, з урахуванням окремих положень цих Умов користування, змінювати ціни на Продукти в будь-який час без повідомлення про це Покупців, в тому числі встановлювати акційні ціни та ціни розпродажу на Продукти. Зокрема, Покупець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною, встановленою на Продукт Замовленні, і ціною Продукту, зниженою Продавцем після оформлення Замовлення Покупцем.

 

6.6 У випадку Товарів, на які поширюється акція або розпродаж, кількість яких обмежена, виконання Замовлення повністю або частково залежить від черговості подання Замовлень Продавцю. Правила рекламних розпродажів, організованих в Інтернет-магазині, визначені в Правилах проведення акцій, які доступні в будь-який час за посиланням під заголовком "Правила", розташованим в нижній частині кожної підсторінки Інтернет-магазину Eveline Cosmetics.

 

6.7 Вартість доставки доводиться до відома Покупця Продавцем в процесі оформлення Замовлення, і її розмір залежить, в тому числі, від обраного Покупцем способу доставки та ваги Замовлення.

 

6.8 Покупець може оплатити Замовлення заздалегідь на розрахунковий рахунок Продавця, електронним переказом або платіжною карткою через систему Stripe.

 

6.9 Оплата Замовлення за допомогою сервісу Stripe можлива, якщо банк, в якому Клієнт має банківський рахунок, уклав договір, що дозволяє таку форму розрахунків, з компанією Stripe з місцезнаходженням у Познані, яка є оператором сервісу Stripe. Необхідною умовою для використання Клієнтом цієї форми оплати є також наявність доступу до електронних банківських послуг.

 

6.10. Оплата Замовлення за допомогою платіжної картки за допомогою сервісу Stripe можлива, якщо Клієнт має платіжну картку, емітовану банком, який уклав відповідний договір, що дозволяє таку форму розрахунків з компанією Stripe з місцезнаходженням у Познані, яка є оператором сервісу Stripe.

 

6.11. У разі оплати Замовлення електронним переказом або за допомогою платіжної картки, Замовлення буде оброблено, якщо протягом 1 години з моменту активації Клієнтом опції "Замовити і оплатити" Клієнт здійснить оплату Замовлення, що буде підтверджено зарахуванням на банківський рахунок Продавця суми, що дорівнює загальній вартості Замовлення. Датою оплати вважається дата зарахування на банківський рахунок Продавця суми повної вартості Замовлення.

 

6.12. Разом із Замовленням Продавець передає Покупцеві доказ продажу у вигляді фіскального чека або, на вимогу Покупця, подану разом із Замовленням або протягом 3 місяців з дня відправлення Замовлення, рахунок-фактуру з ПДВ. Продавець також надає Клієнту, який є Споживачем, зразок заяви про відмову від товару.

 

6.13. Продавець заявляє, а Покупець погоджується, що у випадку, якщо Покупець відмовляється від договору, повертає товар вимагає від Продавця повернення коштів, Продавець виставляє коригуючий рахунок-фактуру на суму, що повертається, тільки в електронному вигляді та надсилає його на адресу електронної пошти Покупця, а також, що у випадку виявлення помилки в рахунку-фактурі, Продавець виставляє та надсилає Покупцеві коригуючий рахунок-фактуру із зазначенням невідповідності, що сталася.

 

7. Доставка Замовлень

 

7.1 Замовлення доставляються в місця, вказані Клієнтом відповідно до цих Умов, і можуть бути отримані особисто Клієнтом або особою, яка діє від імені Клієнта.

 

7.2 Замовлення доставляються в місця, розташовані на території України.

 

7.3 Замовлення комплектуються та упаковуються Продавцем для доставки Покупцеві відповідно до правил поштових та кур'єрських служб. Замовлення можуть бути доставлені Покупцям за допомогою наступних поштових або кур'єрських служб

 

- кур'єрська служба

- Служба посилок

 

Продавець залишає за собою право на те, що він не є постачальником послуг вищезазначених служб і що вони можуть виявитися тимчасово або постійно недоступними, а також що їх використання може залежати від розміру, ваги або подібних обмежень, встановлених їх постачальниками послуг. Продавець намагатиметься проінформувати Клієнта про ці обмеження до розміщення Замовлення.

7.4 Перед оформленням Замовлення Клієнт буде поінформований про дату його найближчої відправки після оформлення Замовлення та дату його передбачуваної доставки постачальником поштових або кур'єрських послуг до кінцевого пункту призначення, яка становить певну кількість робочих днів, якими вважаються дні з понеділка по п'ятницю, за винятком державних свят.

 

7.5 По відношенню до Клієнтів, які не є Споживачами, Продавець не несе відповідальності, в повному обсязі, дозволеному законом, за збитки, спричинені затримкою в доставці, а відповідальність за Замовлення обмежується ціною його окремих компонентів.

 

7.6 Доставка Замовлення Замовнику здійснюється протягом не більше 30 днів з моменту оформлення Замовлення Замовником. Якщо в якості способу доставки обрано кур'єрську службу, кур'єр зробить дві спроби доставити Замовлення.

 

7.7 На вимогу Продавця або кур'єра, що діє від його імені, Покупець зобов'язаний підтвердити отримання Замовлення. Продавець рекомендує Клієнтам при отриманні Замовлення перевірити, чи не було втрачено або пошкоджено відправлення із Замовленням під час транспортування. У разі виявлення будь-яких втрат або пошкоджень Продавець рекомендує Клієнту і кур'єру скласти протокол із зазначенням вищевказаних обставин і зв'язатися з Продавцем. Клієнт, який не є Споживачем, зобов'язаний перевірити стан відповідності посилки Замовленню, а в разі виявлення будь-яких дефектів або пошкоджень, Клієнт і кур'єр повинні скласти протокол про пошкодження і негайно зв'язатися з Продавцем.

 

7.8 Продукція поставляється в стандартній упаковці Продавця. Загальна вага Продукції одного Замовлення не може перевищувати 20 кг. Продукти можуть бути додатково упаковані у порядку надання Продавцем окремих послуг, зокрема, як подарункові посилки, відповідно до опису таких послуг.

 

7.9 Покупець зобов'язаний забрати Замовлення без невиправданої затримки. Якщо Покупець не забере Замовлення у визначений для цього термін, Замовлення повертається Продавцю, а Продавець має право відмовитися від договору купівлі-продажу. Продавець може скористатися цим правом протягом 30 днів від дати першої спроби доставити Замовлення. Відмовляючись від договору купівлі-продажу, Продавець повідомляє про це Покупця та повертає повну вартість Продукції на банківський рахунок, вказаний Покупцем. Продавець повертає Покупцеві платіж таким же способом, яким він здійснював оплату, якщо тільки Покупець не домовився про інший спосіб повернення коштів.

 

8. Скасування замовлення та відмова від договору

 

8.1 У випадку, якщо Покупець відмовляється від Замовлення, відповідно до п. 5.6. цих Умов, або якщо Замовлення не може бути виконане у зв'язку з тим, що всі або деякі Товари, на які Покупець оформив Замовлення, виявляться постійно відсутніми в інтернет-магазині Eveline Cosmetics, Продавець повідомляє Покупця про цей факт і повертає ціну відсутніх Продуктів і вартість доставки Замовлення, або загальну вартість доставки Замовлення, відповідно, в тому числі заздалегідь перераховує вартість доставки Замовлення відповідно до його зменшеної ваги або обсягу. Продавець повертає оплату Споживачеві тим же способом, яким Споживач здійснив оплату, якщо тільки Споживач не погодився на інший спосіб повернення.

 

8.2 Згідно із Законом про Захист прав споживачів та Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19.03.1994р. (Додаток № 3 - Перелік товарів) - парфумерно-косметичні товари входять в перелік непродовольчих товарів належної якості, що не підлягають поверненню або обміну.

8.3 У разі відмови від договору Продавець зобов'язаний повернути Споживачеві повну вартість Замовлення, але вартість доставки повертається в розмірі, що відповідає поточній вартості базової (найменшої за розміром і вагою) поштової або кур'єрської служби на дату оформлення Замовлення.

 

8.4 Продавець відшкодовує вартість всього Замовлення відповідно до вищезазначеного пункту негайно, але не пізніше, ніж протягом 14 днів з дати отримання Продавцем Заяви про відмову від договору, надісланого Споживачем. Продавець може утримати відшкодування до отримання Продавцем Товарів, які є предметом повернення, або до надання Споживачем доказів їх повернення, залежно від того, яка подія відбудеться раніше.

 

8.5 Споживач зобов'язаний повернути Продукцію в незмінному стані. Споживач несе прямі витрати, пов'язані з поверненням Продукції, такі як витрати на упаковку Продукції та витрати на поштові або транспортні послуги з доставки Продукції Продавцю.

 

8.6 Відповідно до законодавства, право на відмову не надається Споживачеві, зокрема, щодо договорів: в яких предметом виконання є швидкопсувний товар або товар з коротким терміном зберігання; в яких предметом виконання є товар, поставлений в герметичній упаковці, яка не може бути повернута після відкриття з міркувань охорони здоров'я або гігієни, якщо упаковку було відкрито після доставки. У зв'язку з цим Продавець заявляє, що право на повернення не поширюється на Клієнта, в тому числі на Споживача, зокрема щодо наступних товарів: помади, коректори шкіри, олівці для очей, пудри для обличчя з аплікаторами та інші косметичні продукти з аплікаторами. Продавець може, якщо це можливо, надати Клієнту разом з Товаром тестер або зразок цього Товару, щоб Клієнт міг ознайомитися з Товаром, не порушуючи його основну упаковку.

 

 

9. Скарги

 

9.1 Продавець зобов'язується надати Клієнту Товар без фізичних та юридичних дефектів та з якістю, що відповідає меті, для якої Товар буде використовуватися. Продавець не надає післяпродажного обслуговування, в тому числі послуг з технічного обслуговування, і не надає додаткових гарантій на продані товари.

 

 

9.2 Претензії, пов'язані з функціонуванням інтернет-магазину Eveline Cosmetics, замовленнями і покупками Продукції, Покупець може подавати на адресу info@eveline.com.ua

 

Для того, щоб подати скаргу, Покупець може скористатися формою, доступною в будь-який час за посиланням "Контактна форма", розташованою в нижньому краю кожної підсторінки інтернет-магазину Eveline Cosmetics.

 

9.3 Відповідальність Продавця перед Клієнтом, який придбав Товар, не будучи при цьому Споживачем, обмежується ціною, яку Клієнт заплатив за Товар, що є предметом рекламації, та сумою, еквівалентною витратам на доставку, якщо предметом рекламації є доставка. Якщо Продавець визнає претензію обґрунтованою, Клієнт, який не є Споживачем, отримає Товар без дефектів або йому буде відшкодована ціна Товару. Вибір способу розгляду скарги в цьому випадку залишається за Продавцем, а тягар доведення того, що продана річ має дефекти, покладається на Покупця.

 

9.4 Продавець розгляне скаргу в термін, що не перевищує 30 днів з дня її отримання Продавцем. Цей термін може бути продовжений на час, необхідний Клієнту для доповнення інформації, необхідної, на думку Продавця, з урахуванням обставин справи, для розгляду скарги. На вимогу Продавця Клієнт зобов'язаний доставити своїм коштом Товар, що підлягає рекламації, в місце, вказане Продавцем.

 

10. Відгуки про продукти

 

10.1 Користувач, який має Обліковий запис, придбав Продукт (Товар) і використовував його особисто, може опублікувати свою думку про Продукт у відповідному розділі Продукту.

 

10.2 Відгук про Товар - це присвоєння балів Товару за шкалою, визначеною Продавцем, а також опис досвіду роботи Покупця з Товаром. Відгук не може бути довшим за 2000 знаків (включаючи пробіли між знаками).

 

10.3 Продавець публікує відгуки про Продукти на сторінках Продуктів після перевірки їх відповідності правилам цих Умов і залишає за собою право видалити будь-який відгук про Продукт, який, як було встановлено, не відповідає правилам цих Умов після його публікації. Відгук, опублікований Продавцем, не може бути змінений або видалений Користувачем.

 

10.4 Забороняється включення до Відгуків:

- даних, що не відповідають дійсності, є незаконними або суперечать нормам моралі;

- Персональних даних Користувача або інших осіб або даних, які створюють враження персональних даних або контактних даних, в тому числі посилань на інші частини мережі Інтернет;

- Рекламного, агітаційного, передвиборчого контенту, а також контенту, що містить посилання на стать, расу, етнічне походження, національність, релігію, віросповідання, світогляд, інвалідність, вік або сексуальну орієнтацію.

 

10.5 Розміщуючи думку (відгук), Користувач одночасно заявляє, що він є автором думки в загальному розумінні (він сам написав думку) і в розумінні відповідних правових норм. Користувач несе відповідальність за можливі збитки Продавця, пов'язані з судовими позовами, зборами і витратами, понесеними в результаті порушення майнових або особистих прав третіх осіб у зв'язку з розміщеним відгуком.

 

10.6 Якщо відгук про Продукт не є твором у розумінні відповідних правових норм, публікація Користувачем такого відгуку означає, що Користувач надає Продавцю свою згоду на використання відгуку без будь-яких часових і територіальних обмежень шляхом:

- поширення відгуку в мережі Інтернет, зокрема, шляхом його публікації в інтернет-магазині Eveline Cosmetics;

- розкриття імені Користувача як автора думки.

 

10.7 Якщо відгук є твором у розумінні відповідних правових норм, розміщення Користувачем цього відгуку означає, що Користувач надає Продавцю невиключну ліцензію на невизначений термін, без територіальних обмежень, з можливістю видачі подальших ліцензій, на використання відгуку шляхом:

- поширення думки в мережі Інтернет, в тому числі зокрема, шляхом публікації в інтернет-магазині Eveline Cosmetics;

- розкриття імені Користувача як автора думки.

 

10.8 У випадку, зазначеному в попередньому пункті, Користувач також уповноважує Продавця поширювати відгук в рамках цих Умов користування, не вказуючи автора відгуку і не приймаючи рішення про перше оприлюднення відгуку, і зобов'язується не здійснювати нагляд за способом використання відгуку, якщо цей спосіб не виходить за рамки, встановлені цими Умовами користування.

 

11. Політика конфіденційності

 

11.1 Дані, включаючи персональні дані Клієнта, обробляються Продавцем в порядку, описаному в документі "Політика конфіденційності Eveline Cosmetics", доступному в будь-який час за посиланням "Політика конфіденційності", розташованому в нижньому краю кожної підсторінки електронного магазину Eveline Cosmetics.

 

11.2 Цим Постачальник послуг інформує Користувачів про те, що в процесі використання Сайту Eveline Cosmetics і послуг, що надаються на ньому, включаючи сервіс Інтернет-магазину Eveline Cosmetics, він використовує файли cookie, в порядку, описаному в документі "Політика конфіденційності Eveline Cosmetics", доступному в будь-який час за посиланням під назвою "Політика конфіденційності", розташованому в нижньому краю кожної підсторінки Інтернет-магазину Eveline Cosmetics.

 

12. Відповідальність

 

12.1 Положення цих Умов користування не виключають і не обмежують відповідальність Продавця, що випливає з обов'язкових положень законодавства.

 

12.2 Продавець не несе відповідальності, якщо Товари не відповідають індивідуальним очікуванням Покупця. Продавець інформує, що Товари, доступні в електронному магазині, зокрема косметичні засоби, відповідно до інформації, що супроводжує їх, є продуктами, які можуть бути особливо ефективними для конкретних застосувань, зокрема для догляду за конкретними частинами тіла або частинами тіла зі специфічними властивостями, однак вони є стандартними продуктами і не виготовляються за індивідуальним замовленням, отже, ефективність їх використання може відрізнятися в окремих випадках.

 

12.3 Наскільки це дозволено законом, Продавець не несе відповідальності за будь-які перебої у функціонуванні або перебої в доступності Інтернет-магазину, спричинені форс-мажорними обставинами, діями третіх осіб або несумісністю апаратного забезпечення або інформаційних технологій Інтернет-магазину Eveline Cosmetics з термінальним обладнанням або ІКТ-системою, що використовується Клієнтом.

 

12.4 Наскільки це дозволено законом, Продавець не несе відповідальності за функціонування поштових серверів, що використовуються Продавцем для відправки електронних листів, функціонування адрес електронної пошти Покупця, функціонування термінального обладнання Покупця і використовуваного Покупцем програмного забезпечення, в тому числі програмного забезпечення для боротьби зі спамом, а також за тимчасове призупинення доступності інтернет-магазину Eveline Cosmetics в разі необхідності проведення технічного обслуговування, заміни обладнання або у зв'язку з його розширенням або модернізацією;

 

12.5 Якщо обов'язковими положеннями законодавства не передбачено інше, Продавець не несе відповідальності за упущену вигоду Покупця, втрату грошових коштів, втрату часу, надання неправдивої або неправильної інформації, а також за будь-які непрямі або побічні збитки.

 

12.6 При використанні інтернет-магазину Eveline Cosmetics Покупець зобов'язаний утримуватися від дій, які можуть перешкоджати функціонуванню інтернет-магазину, зокрема від використання програмного забезпечення або пристроїв, які можуть викликати такий ефект, а також від надання інтернет-магазину даних, які не відповідають дійсності, суперечать закону або моралі, або персональних даних, крім тих, які стосуються його самого.

 

13. Прикінцеві положення

 

13.1 Якщо будь-яке з положень Умов користування є або стане в майбутньому незаконним, нездійсненним, неповним, неефективним або недійсним, це не вплине на дійсність договору Продавця з Покупцем в іншій його частині. У такому випадку Сторони вступають у переговори з метою заміни неповного або неефективного положення Умов користування на юридично чинне положення, яке якомога ближче відповідає меті оспорюваного положення Умов користування

 

13.2 До цих Умов користування та укладених на їх основі договорів застосовується українське законодавство, а також положення Закону України “Про захист прав споживачів” в тій частині, в якій не суперечать положенням кореспондуючих норм законодавства Польщі та цих Правил.

 

13.3 Продавець залишає за собою право вносити зміни до цих Умов користування. Поправки до Умов користування не повинні порушувати права Клієнтів, які розмістили Замовлення до дати набрання чинності поправки. Зміни до Умов користування набувають чинності через 7 днів після їх публікації на сайті Eveline Cosmetics. Продавець повідомить про зміни в електронному листі, надісланому на адресу Клієнта. Якщо Покупець не згоден зі змінами, він повинен активувати опцію "Я не приймаю зміни до Умов користування". Неприйняття змін призведе до неможливості розміщення Замовлень в інтернет-магазині Eveline Cosmetics.

 

13.4 Ці умови користування набувають чинності з 05 вересня 2023 року.