ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 

 1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Терміни і поняття, що містяться у Публічній оферті, вживаються у наступному значенні:

Продавець - Інтернет-магазин Eveline Cosmetics, яким керує Beauty Brands Ecommerce sp. z o. o. з місцезнаходженням за адресою: вул. Житня 19, 05-506 Лешновола, внесений до Національного судового реєстру Окружним судом столичного міста Варшави у Варшаві, XIV Господарський відділ Національного судового реєстру під KRS № 0000760609, REGON: 381956358, NIP: 1231417982

 

Сайт - веб-сайт інтернет-магазину, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://www.eveline.ua/, включаючи всі його веб - сторінки; власником та адміністратором Сайту є Продавець.

 

Товар (Продукція) – товари (продукти), що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

 

Публічна оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця, що стосується укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених Продавцем умовах.

 

Користувач – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.

 

Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

 

Акцепт – вчинення Користувачем дії, що спрямована на прийняття умов цієї Публічної оферти.

 

Покупець - будь-яка дієздатна фізична особа, згідно чинного законодавства України, яка має на меті придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, котра акцептувала умови Публічної оферти і направила Продавцю Замовлення засобами інформаційної системи Сайту.

 

Логін доступу на Сайт – персональна адреса електронної пошти Користувача, яка використовується ним для входу на Сайт та здійснення ідентифікації в інформаційній системі Сайту.

Реєстрація – заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних даних. Для проведення Реєстрації на Сайті необхідно вказати адресу електронної пошти Користувача. Реєстрація може також проводитись шляхом авторизації за допомогою власного профілю користувача у соціальній мережі Facebook.

 

Власний кабінет Покупця – сторінка Сайту, що містить інформацію про історію зроблених Замовлень на Сайті та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Власний кабінет Покупця може містити також іншу інформацію, об’єм якої визначається Продавцем самостійно.

 

Недобросовісні дії - будь-які дії, які створюють ситуації, що порушують умови Публічної оферти, та направлені на отримання Покупцем будь-яких переваг/вигоди, що може призвести до порушення балансу рівності всіх Покупців, в тому числі, але не виключно: можливості отримання економій, знижок, призів, заохочень, балів, участі у маркетингових акціях, тощо; доступності товарів для інших Покупців.

Невиключний перелік недобросовісних дій:

 • замовлення товару, використання переваг та заохочень, результатів акцій для підприємницької діяльності;
 • замовлення товару від 5 одиниць одного артикулу протягом одного календарного дня;
 • будь-яке дроблення замовлень товарів або інші дії з метою обходу зазначеного вище критерію;
 • намагання або отримання переваг внаслідок недобросовісного виконання, порушення Публічної оферти і/або інших акційних пропозицій;
 • інші дії, що визначаються Продавцем як недобросовісні одноособово.

 

1.2. Загальні положення.

1.2.1. Публічна оферта є пропозицією Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить всі істотні умови щодо укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених нижче умовах.

1.2.2. Акцептом Користувач засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти тавсіх інших документів, на які є посилання в ній, без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

Моментом Акцепту є проставлення Користувачем на сторінці завершення Замовлення позначки «Згоден з умовами публічної оферти» та направлення Продавцю Замовлення за допомогою інформаційної системи Сайту.

1.2.3. Електронний договір купівлі-продажу Товарів вважається укладеним з моменту одержання Продавцем оформленого Користувачем Замовлення з обраними Товарами.

Факт одержання Замовлення підтверджується отриманням Покупцем на адресу електронної пошти, вказану ним при Реєстрації, електронного листа від Продавця, який містить підтвердження отримання та подальшого виконання Замовлення.

  

 1. ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ.

 

2.1. Відповідно до умов, що містяться в Публічній оферті, Продавець зобов’язується здійснити продаж Товару на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.

    2.2. Умовами Публічної оферти також регулюються, в тому числі, але не виключно:


 • порядок використання Сайту, вибору Користувачами Товарів та оформлення Замовлень;
 • обробка Замовлень Продавцем та здійснення доставки Покупцеві;
 • умови та порядок оплати Покупцем вартості Замовлень;
 • згода на обробку персональних даних;
 • будь-які інші умови та положення, що визначаються Продавцем на власний розсуд.

 

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

 

3.1. Користувач самостійно оформлює Замовлення на веб - сторінках Сайту шляхом додавання обраних ним Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «У кошик».

3.2. Завершення оформлення та направлення Замовлення Покупцю здійснюється натисканням кнопки «Завершити» на веб – сторінці завершення Замовлення.

3.3. В рамках одного Замовлення Користувач може обрати не більше 5(пяти) одиниць кожного з Товарів.

3.4. У випадку, коли після оформлення Замовлення виявиться, що один або декілька товарів з Замовлення відсутні на складі Продавця, Продавець зв’язується з Покупцем для уточнення Замовлення, та у випадку якщо Покупець протягом 7 (семи) календарних днів не відповідає по вказаним контактним даним у Замовленні, або не погоджується на отримання Замовлення без товарів, яких немає в наявності у Продавця в даний момент на складі, Продавець має право відмінити Замовлення та видалити його з системи, повідомивши про це Покупця електронною поштою.

 

 1. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ОПЛАТИ.

 

4.1. Ціна кожного Товару визначається Продавцем на власний розсуд та зазначається на відповідній сторінці Сайту.

4.2. Вартість Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик, та ціни доставки, яка визначається в залежності від вартості Замовлення. До вартості Замовлення застосовуються відповідні розміри знижок/економій (в разі їх наявності).

4.3. Сплата за Товари здійснюється Покупцем в сумі, що відповідає загальній вартості Замовлення, вказаній на веб – сторінці завершення Замовлення, з урахуванням розміру всіх знижок/економій.

4.4. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товарів.

4.5. Покупець може оплатити вартість Замовлення наступними способами:

4.5.1. Власною платіжною карткою на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються належною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі відповідної угоди з Продавцем.

Оплата платіжною карткою можлива, якщо це передбачено функціоналом Сайту на момент оформлення Замовлення;

4.6. Максимальна вартість одного замовлення для фізичних осіб має становити не більше 9 999 грн. (дев’яти тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень), з ПДВ, після урахування всіх знижок/економій та з додаванням вартості доставки. 

4.7. Продавець вправі надавати знижки на Товари та впроваджувати програми лояльності. Види знижок, бонусів порядок та умови їх нарахування зазначаються на Сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку, з дотриманням положень чинного законодавства.

4.7.1. При вчиненні Покупцем недобросовісних дій, він втрачає право на отримання будь-яких додаткових знижок на Товари (таких, що надаються зверх основної знижки на товар, зокрема, але не виключно: знижки за промо-кодами, знижки до дня народження та ін.). При цьому, у випадку погодження Покупцем, який вчинив недобросовісні дії, змінити порядок оплати та доставки Товарів (п.4.8. та 5.12.1.  Публічної оферти) основний розмір знижки анонсований на Товар зберігається та застосовується.

4.8.Для Покупців, які вчинили недобросовісні дії, доступні лише наступні умови та способи оплати:

Післяоплата при доставці у відділення Нової пошти або кур’єрська доставка (комісія за переказ коштів сплачується Покупцем);

Післяоплата при доставці у відділення Укрпошти або Justin (комісія за переказ коштів сплачується Продавцем);

Банківською картою (під час оформлення замовлення на сайті).

 

 1. УМОВИ ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ.

 

5.1. Доставка Замовлення Покупцю здійснюється у день та часовий проміжок, обраний Покупцем самостійно при оформленні Замовлення.

5.2. Продавець залишає за собою право змінити час та дату доставки, попередньо узгодивши їх із Покупцем.

5.3. У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – «Компанії-перевізники»), шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.

5.4. Факт отримання Замовлення з обраними Товарами та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товарно - транспортній/експрес накладній, та/або у видатковій накладній в момент отримання Замовлення.

5.5. Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній Покупцем в Замовленні, в комплектності згідно з Замовленням, в належному (робочому) стані і якості.

5.6. При здійсненні доставки, час перебування кур'єра за адресою доставки, визначеною в Замовленні, обмежений 15 хвилинами.

5.7. Затримки в доставці можливі за невизначених обставин, що виникають за умов, які знаходяться поза межами впливу Продавця та/або Компанії-перевізника.

5.8. Під час доставки, Замовлення вручається Покупцеві або третій особі, що зазначена в Замовленні в якості одержувача (далі і Покупець, і третя особа іменуються - «Одержувач» ).

5.9. У випадку неможливості отримання Замовлення Одержувачем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати відомості про Замовлення (номер відправлення, ПІБ Одержувача), а також оплатити вартість Замовлення в повному обсязі або надати документ, що засвідчує його оплату.

5.10. У разі відсутності Одержувача за адресою доставки, вказаної Покупцем у Замовленні, або відмови Одержувача від отримання Товарів з необґрунтованих причин, Товари повертаються Продавцю.

5.11. При відмові Покупця від отримання Товарів з необґрунтованих причин Покупець повинен оплатити вартість наданої послуги з доставки Замовлення, у разі, якщо вартість доставки не входить до загальної вартості Замовлення.

5.12. Про умови та способи доставки Замовлення можна також дізнатись у відповідному розділі за посиланням: www.eveline.ua Інформація, розміщена за вказаним посиланням є невід’ємною частиною Публічної оферти.

5.12.1. Для Покупців, які вчинили недобросовісні дії доступні лише наступні умови та способи доставки:

 • кур’єрська доставка - за рахунок Покупця;
 • у відділення Нової пошти за рахунок Покупця;

5.13. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення (документи, що вказані в п.5.4. Публічної оферти).

5.14. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Замовлень, Користувач/Покупець може з'ясувати за контактними даними Продавця в розділі «Зв’яжіться з нами» зручним для Користувача/Покупця способом.

 

 1. ПОВЕРНЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ.

 

6.1. При отриманні Товарів від кур’єра Компанії-перевізника або Продавця, Одержувач зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

6.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Одержувач зобов’язаний зафіксувати його у складеному Акті про виявлені недоліки довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару. При можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Після підписання Акту про виявлені недоліки, Товари повертаються особі, що здійснила доставку Замовлення.

6.3. Не підлягають поверненню Товари, перелік яких визначено у Додатку №3 Постанови Кабінету міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

 

7.1. До обов’язків Продавця належить:

7.1.1. Після здійснення Продавцем підтвердження Замовлення (п.1.2.3. Публічної оферти), виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;

7.1.2. Передати / доставити Покупцю Товари згідно з оформленим Замовленням та на умовах Публічної оферти;

7.1.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування на складі та підготовки до доставки;

7.1.4. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу відповідно до Політики конфіденційності, що розміщена на Сайті;

7.2. Продавець має право:

7.2.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Покупцем умов Публічної оферти;

7.2.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку, коли Покупцем було оформлено більше одного Замовлення протягом одного дня;

7.2.1.2 при вчиненні Покупцем недобросовісних дій - в односторонньому порядку змінити умови оплати та доставки згідно до п.4.8.1. та 5.12.1. цієї Публічної оферти, про що повідомляє такого Покупця. При відмові Покупця змінити умови оплати та доставки Продавець має право скасувати замовлення на Товар та не укладати електронний договір купівлі-продажу Товарів.

7.2.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого Продавцем Замовлення залишається незмінною;

7.2.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній вправі виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації;

7.2.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації;

7.2.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами.;

7.2.6. Організовувати доставку Замовлень Покупцям, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

7.3. До обов’язків Користувача/Покупця належить:

7.3.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями; Ознайомитись з усіма умовами та положеннями Політики конфіденційності та Згодою на обробку персональних даних покупців, що замовляють товар на сайті;

7.3.2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення Продавцю;

7.3.3. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;

7.3.4. Надати Продавцеві повну інформацію, що потрібна для здійснення доставки Замовлення. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

7.3.5. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в Акті про виявлені недоліки, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.

7.3.6. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.

7.4. Користувач/Покупець має право:

7.4.1. Обрати Товари, оформити та направити Замовлення на відповідній сторінці Сайту;

7.4.2. Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;

7.4.3. Інші права, передбачені законодавством

 

 1. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ.

 

8.1. Користувач може зареєструватись і отримати логін і пароль доступу у Власний кабінет Покупця на Сайті. Для цього необхідно натиснути кнопку Реєстрація та пройти процедуру реєстрації. Для завершення реєстрації Користувачу необхідно підтвердити власну адресу електронної пошти, використовуючи інструкцію в листі і підказки на сайті.

8.2. Покупець може зареєструвати власну адресу електронної пошти на Сайті тільки один раз. Зареєстровану адресу електронної пошти можна змінити у розділі «Мій кабінет» Сайту. Для користування новою адресою потрібно пройти процедуру активації – натиснути на відповідну кнопку у електронному листі, що прийшов на змінену адресу електронної пошти.

8.3. Для забезпечення безпеки користування Сайтом, пароль Користувача обов’язково має містити не менше 8 символів: великі і малі літери та цифри. В разі ігнорування Користувачем цього пункту, Продавець не несе відповідальності за забезпечення безпеки інформації Користувача.

8.4. Покупець повинен змінювати пароль до Власного кабінету Покупця кожні 90 календарних днів. Пароль можна змінити у розділі «Мій кабінет» Сайту.

8.5. У разі не вірного введення паролю 5 разів підряд, доступ на Сайт для Користувача блокується на 15 хвилин.

8.6. Відновити втрачений пароль Покупець може натиснувши кнопку «Забув пароль» у розділі «Увійти» Сайту. 

 

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

 

9.1. Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та перебої в мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.

9.2. Будь-яка скарга або претензія Покупця, що може виникнути, що оформлена в письмовій формі, буде розглянута Продавцем. Продавцем також будуть прийняті необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Покупця, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою, відповідно до законодавства України.

9.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, що не були вирішені шляхом переговорів, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за укладеним електронним договором купівлі-продажу, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.

10.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України,.

 

 1. ІНШІ УМОВИ.

 

11.1. Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту є простими ілюстраціями і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки.

11.2. До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України.